top of page
Screen Shot 2023-08-30 at 11_edited.jpg

לרוץ כל הדרך חזרה

תיזמו. תילחמו. גם אם סיכויי ההצלחה אינם גדולים וגם אם זה המון עבודה ומאמץ. נכשלתם - תזכרו את המאמץ ההרואי. ניצחתם? אין מתוק מנצחון כנגד הסיכויים.

bottom of page