top of page

דב מורן 

יעדוּת

אתר זה נלווה ל׳יעדוּת׳, ספרו השני של דב מורן (ידיעות ספרים, 2023), ניתן למצוא בו את רשימת פרקי הספר, ומתוכם  - ציטוטים נבחרים, קליפים של מוזיקה ומילות שיר, כולל אפשרות להגיב על הספר, ועל כל פרק בפרט, מתוך הזמנה לדיאלוג. 

הכריכה ואיורי הספר נוצרו בכישרון רב על ידי יזהר כהן. עבודות נוספות שלו ניתן למצוא כאן.

רשימת הפרקים

אמצע
דב מורן_יעדות_קונגוס.jpg
bottom of page