top of page
Screen Shot 2023-08-30 at 11_edited.jpg

יעדות – המדע כנֵר בעלטה

הם. אני. אתם... אנחנו הנר באפלה. היתה פעם אפלה כבדה. זה מה שהאנושות חוותה. עם הזמן יש יותר ויותר אור, שכולנו יחד יוצרים. כולנו, איש איש בדרכו, יוצרים את האור הגדול הזה, האור שמגרש את החושך ויוצר עולם שפוי יותר, טוב יותר.

bottom of page