top of page
Screen Shot 2023-08-30 at 11_edited.jpg

ותפסיקו כבר להאשים את האחרים –
"!No Excuses"

החיים שלך בידיך. אתה קובע מה יקרה לך בסופו של דבר ובלי תירוצים. אין לך תירוץ לא לקיים חיים של יעדוּת, לקדם את האנושות, להשיג הישגים, לחוות את החיים כפי שנדרש.

bottom of page