top of page
Screen Shot 2023-08-30 at 11_edited.jpg

למה אני כזה? | אמא | אבא | והמורים שלי...

המורים שלי ראו בהוראה את ייעודם. הם בחרו להיות מורים. הם חשבו שזו שליחות. הם היו אדוקים באמונתם. הם עשו כל שביכולתם כדי להצליח להגשים ייעוד זה. הורי - לכל אחד מהם הייתה הייחודיות המוקצנת שלו (אנושיות, יושרה) וחלק גדול מכוכב הצפון שלי נבנה בהשראתם.

bottom of page