top of page
Screen Shot 2023-08-30 at 11_edited.jpg

כוחם של המעטים – משריונאים
חסרי תהילה עד למדענים הגדולים

אם מה שמנחה אותך זה לעשות טוב, להיות חלק מהקִידמה, לפתח, להמציא, לשפר - הקטע של התהילה הנו משני בחשיבותו. "עשה טוב" - זה העיקר. ההרגשה שלך עם עצמך הִנה חזקה מכל אות גבורה, נאום תשבחות או כסף.

bottom of page