top of page
Screen Shot 2023-08-30 at 11_edited.jpg

לעשות!

ואם אתם מכים על חטא: שיהיה זה על כך שלא עשיתם יותר, כי אם תשקיפו לאחור על חייכם, על כל מה שעשיתם - הייתם יכולים לעשות הרבה יותר. והרבה יותר טוב! ולא מאוחר מדי לשפר את זה...

bottom of page