top of page
Screen Shot 2023-08-30 at 11_edited.jpg

מוזיקה: מהי המשאלה שלכם?

בואו נרצה עוד. אבל בואו נשמח גם על הקיים.

White Background


 
שלמה ארצי - אנחנו לא צריכים


כבר יבשו עינינו מדמעות,
ופינו כבר נותר אילם בלי קול.
מה עוד נבקש, אמור מה עוד?
כמעט ביקשנו לנו את הכל.

את הגשם תן רק בעיתו,
ובאביב פזר לנו פרחים,
ותן שיחזור שוב לביתו,
יותר מזה אנחנו לא צריכים.


....

bottom of page