top of page
Screen Shot 2023-08-30 at 11_edited.jpg

מוזיקה: חיוכים

יעדוּת היא לא רק מה שאתה עושה לעצמך אלא גם מה שאתה עושה לאחרים. אבל מה שאתה עושה לאחרים חוזר אליך. ישנה הגדרה נפלאה לאושר: האושר שלך הוא הממוצע (ההנדסי כנראה - מכפלה ולא סיכום) של האושר אצל הסובבים אותך. זוהי הגדרה מעגלית (כלומר, הגדרה של משהו באמצעות המשהו הזה) אבל כל כך נכונה.

White Background


 
חוה אלברשטיין - חיוכים


אם עולה השמש ובכל בוקר חדשה היא
אם הפרחים סתם מחייכים אל העולם
אם מתגלגל הגל מצחוק עד השמים
אז למה גם אנחנו לא נצחק עם כולם?
[...]

כדאי גם לחייך, מותר לכעוס
אך בזהירות לא להרוס
אפשר לרקום חלום נפלא ביום סגריר
הכל יהיה עוד טוב יותר ודאי, אבל בינתיים
אפשר לבכות ללא סיבה, אפשר גם לשיר


....

bottom of page