top of page
Screen Shot 2023-08-30 at 11_edited.jpg

מוזיקה: השירים העצובים של הזמר הישראלי

אל תניחו לדיכאון לנצח אתכם. מי שחי חיי יעדוּת יודע שהכישלונות והבעיות הם-הם הבליפ הזעיר הזה על גרף ההתקדמות והנחלת הטוב.

White Background


 
אילן ואילנית –  בשנה הבאה
מילים: אהוד מנור
לחן: נורית הירש 

 
בשנה הבאה נשב על המרפסת
ונספור ציפורים נודדות.
ילדים בחופשה ישחקו תופסת
בין הבית לבין השדות.
 
עוד תראה, עוד תראה
כמה טוב יהיה
בשנה, בשנה הבאה.
....

bottom of page