top of page
Screen Shot 2023-08-30 at 11_edited.jpg

מוזיקה: במקום שאליו אני הולך

ביעדוּת יש מקום ותפקיד לכל אחד. וכל אחד רשאי, אם לא חייב, לבטא את דעתו נגד לאומנות יתר. נגד מלחמות. נגד שנאת האחר.

White Background


 
נתנאלה - במקום שאליו אני הולך

 

במקום שאליו אני הולך
היו רבים כבר לפני.
השאירו שביל, השאירו עץ,
השאירו אבן לרגלי,
ומה אני אשאיר אחרי,
האם אשאיר איזה דבר?
איני רואה את צעדי!
איני רואה את צעדי,
ומי יראה אותם מחר?

היה לי חבר, היה לי אח,
הושט לי יד כשאקרא,
היה לי חבר, היה לי אח,
הושט לי יד בעת צרה,
אני אחיך, אל תשכח!
היה לי חבר, היה לי אח.


....

bottom of page