top of page
Screen Shot 2023-08-30 at 11_edited.jpg

מוזיקה: באה מאהבה
המסיבה של 11 בספטמבר 2001  

יש בליפים כאלה, אכזבות, צער, כשלונות. יהיו כאלה לכם, לסובבים אתכם וגם לעולם הנאור. אל תיתנו להם לנצח.

White Background

יהודת רביץ - באה מאהבה

מילים: יענקל'ה רוטבליט

קצב הליכתה
קמט בשמלתה
הם שיעידו הם שיגידו
שדבק בה טעם האהבה

עשב בשערה
ושתי עיניה גם מספרות עליה
שהיא באה מאהבה


...

bottom of page