top of page
Screen Shot 2023-08-30 at 11_edited.jpg

מוזיקה: אני ואתה נשנה את העולם

יעדוּת יכולה להיות לגדל ילדים מדהימים ולתמוך בבן או בבת הזוג. וזה יכול להיות להקדיש את חייך למחקר או לקריירה. ואם אפשר לשלב - מה טוב.

White Background


 
אריק איינשטיין - אני ואתה נשנה את העולם

מילים: אריק איינשטיין
לחן: מיקי גבריאלוב

 
אני ואתה נשנה את העולם,
אני ואתה אז יבואו כבר כולם,
אמרו את זה קודם לפני,
לא משנה - אני ואתה נשנה את העולם.

אני ואתה ננסה מהתחלה,
יהיה לנו רע, אין דבר זה לא נורא,
אמרו את זה קודם לפני,
זה לא משנה - אני ואתה נשנה את העולם.

....

bottom of page