top of page
Screen Shot 2023-08-30 at 11_edited.jpg

מוזיקה: אל נא תאמר לי שלום

היעדוּת של אמי היתה ילדיה. כל מה שרצתה היה שלילדיה יהיה טוב. יש אנשים שדי להם ביעדוּת הזאת וזה בסדר גמור. מי אני שאשפוט מהו הביטוי הנכון של היעדוּת הכה סובייקטיבית לכל אחד מאיתנו.

White Background


 
יפה ירקוני - אל נא תאמר לי שלום
מילים ולחן: טולי רביב


אל נא תאמר לי שלום
אמור רק להתראות,
כי מלחמה היא חלום
טבול בדם ודמעות.
ואין עוד שחר ליום
מה עגומים הלילות,
על כן אל נא תאמר שלום
אמור רק להתראות.


....

bottom of page