top of page
Screen Shot 2023-08-30 at 11_edited.jpg

הדלת שמעבר לפינה

דרך היעדוּת רצופה קשיים. אל תמהרו להרים ידיים. אל תזדרזו להתייאש. כי גם אם השביל ארוך וקשה מהצפוי - הוא יסתיים. וגם אם נראה שיש מחסום בדרך - אולי אפשר לטפס מעליו.

bottom of page