top of page
Screen Shot 2023-08-30 at 11_edited.jpg

ואגב דלתות – לפעמים זו לא רק הדרך

אז פִתחו דלתות. אבל בין קטעי המרוץ לפתיחת הדלתות הרשו לעצמכם גם ליהנות, כי מי שרק רץ מדלת לדלת, מפסיק לראות את התמונה הכוללת ומחמיץ את החוויה הנפלאה הזאת. המסע. גם המסע חשוב.

bottom of page