top of page
Screen Shot 2023-08-30 at 11_edited.jpg

מיני-יעדים

יעדוּת היא מצפן. יש הרבה דרכים ללכת בהן צפונה. יש גם הרבה מכשולים וסטיות ושבילים שמובילים פתאום לכיוונים לא צפויים. אל תתעקש ללכת בדרך האחת והיחידה שחשבת שהיא הנכונה (או הנכונה לך). הרם את הראש מפעם לפעם כדי לראות שלא התברברת בשטח לשווא ושאתה אמנם צועד במרץ רב אך לא בכיוון הנכון.

bottom of page