top of page
Screen Shot 2023-08-30 at 11_edited.jpg

?מה זה המשהו הזה

יש אבל. מה מאפיין את האדם הנבון? היכולת להתבונן סביבו, לחקור, לבחון, להסיק מסקנות. עולמנו הנוכחי הוא כזה (וטוב שהוא כזה - ועל כך בהמשך) רק בגלל אנשים שחקרו את היקום ואת חוקיו. לכן במקום להאמין למישהו שמינה את עצמו לדובר האלוקים או פרשנו, בואו נראה מה אותו האלוקים רוצה מאיתנו.

bottom of page