top of page
Screen Shot 2023-08-30 at 11_edited.jpg

הדרך להצלחה רצופה כישלונות

זהה את הצפון הווירטואלי ושמח על כל התקדמות למטרה, קטנה ככל שתהיה. כי גם ההצלחות הגדולות יגיעו.

bottom of page