top of page
Screen Shot 2023-08-30 at 11_edited.jpg

הגן של פינצ'י

לקטוע את חייך במו ידיך זה אנוכי. זה מטופש. זה חסר טעם. זה הנורא מכול. זה אנטי-יעדוּת. וזה גם עושה רע להרבה אנשים סביבך והופך את העולם למקום קשה יותר וטוב פחות.

bottom of page