top of page
Screen Shot 2023-08-30 at 11_edited.jpg

דלתות ללא כלום

אם אתם מנהלים חיים של יעדוּת, נסו להימנע מכניסה לדלתות של לא כלום. אל תתפתו להנאות מיידיות. אל תשמחו רק כי "נפתחה דלת". שאלו את עצמכם ואת הסביבה: "דלת זו - לאן היא מובילה?" תמיד בחנו אם הדלת מתאימה לכיוון שבחרתם ובררו מה מצפה מעבר למפתן.

bottom of page