top of page
Screen Shot 2023-08-30 at 11_edited.jpg

 איך נוצרות ״אמיתות״ ואיך נולדים ״רבנים״?

אל תאמינו לכל שטות. גם אם היא מושמעת בהתרגשות, גם אם היא מופצת באיזה דיסק, גם אם היא כתובה או נאמרת "מהלב", גם אם היא נאמרת בלי למצמץ על ידי איזה ראש ממשלה ובמיוחד אם היא מופיעה שחור על גבי לבן על דפי העיתון. אל תלכו גם לכיוון ההפוך. לא כל הרבנים רמאים. לא כל הנזירים נהנתנים (גם אלה שמכרו את הפרארי שלהם). לא כל הכמרים עושים מעשים מגונים. במה כן להאמין? בלוגיקה, בחקר האמת, ביעדוּת ו... בעצמכם.

bottom of page